20:30 | 25.02.2021

Lastest News

Happy International Women’s Day March 8th 2018

On March 8th, to celebrate International Women’s Day, DANAMECO Medical Joint Stock Corporation held a contest named “Gentlemen Cooks” at Hoa Cuong Factory. This was a great opportunity for “DANA’S men” to show their cooking…

DANAMECO Medical Mask

The product is under Ministry of Health’s science research topic, ensuring the purification of 99% of bacteria and dirt as well as stench elimination. Safe to use in polluted and non-humid environments, suitable for all…

Introduction of DANAMECO Medical Cotton

According to an official statement has made public last August 2008, Bach Tuyet Medical Cotton Joint Stock Company has temporally cancelled all of its production activities nationwide. Facing this situation, in order to timely meet…

DANAMECO – Bước khởi sắc cho xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản

Trải qua 2 tháng nỗ lực và tăng cường sản xuất, hôm nay 12/09/2017 DANAMECO đã hoàn thành đơn hàng đầu tiên cho một trong những khách hàng chiến lược tại thị trường Nhật Bản.…

Thông báo vv thay đổi số tài khoản ngân hàng TMCP Công Thương – CN Đà Nẵng (102010000190226 –> 113000008820)

Thông báo mời thầu “Cải tạo kho nguyên liệu & thành phẩm” (nộp hồ sơ trước 9h00 ngày 01/03/2017)

Tải file đính kèm 2017-02-18 – HS moi thau012 2017-02-18 – TB moi thau011 2017-02-22 – bao da nang016 2017-02-18 – HS moi thau012 2017-02-22 – bao da nang016

1 2

Popular News